Buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy tại Mục tiêu.

Má»™t số hình ảnh trong buổi huấn luyện và diá»…n tập phòng cháy chữa cháy tại mục tiêu Tòa nhà Trụ sở Cục tần số – Vô tuyến Ä‘iện :

5 6 7 8

Copyright © 2015 NSB Security