Hồ sơ năng lực

Chúng tôi xin gửi hồ sơ năng lực đầy đủ tới quý khách hàng.

  1. Lời giới thiệu
  1. Hồ sơ pháp lý
  1. Sản phẩm dịch vụ
  1. Quy trình bảo vệ
  1. Tiêu chuẩn về nhân sự đầu vào
  1. Công cụ hỗ trợ
  1. Năng lực nghiệp vụ của nhân viên bảo vệ
  1. Năng lực về đáp ứng nguồn nhân lực
  1. Lợi ích khách hàng khi sử dụng dịch vụ
  1. Danh sách khách hàng tiêu biểu

Qúy khách vui lòng liên hệ trực tiếp nhận bản mềm hoặc bản cứng (mang đến tận nơi khách hàng muốn nhận)

Liên hệ trực tiếp hotline: 0904.201.468 hoặc 01288.201.468 (phục vụ 24/24)

Liên hệ qua mail: th.binh.nsb@gmail.com

Copyright © 2015 NSB Security