Bảo vệ hội nghị và sự kiện

Sáng ngày 06.05.2016, Lực lượng NSB Security vinh dự được đảm bảo đón tiếp Bộ trưởng  mới của Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn về kiểm tra, làm việc tại Trụ sở làm việc Cục Tần số – Vô tuyến điện – 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Trong 1 tháng đấy là lần thứ 2, Bộ Trưởng – Bộ Thông tin và Truyền thông về kiểm tra, làm việc tại Mục tiêu (lần trước là nguyên Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son).

Copyright © 2015 NSB Security