Khen thưởng nhân viên

Nhân viên Trịnh Đình Phượng trao trả lại sản cho khách mất tại CT9 Victoria Văn Phú
hal 17884165_1730673180559204_4267583805509895235_n 17883639_1730673177225871_5440214288594747340_n

Copyright © 2015 NSB Security