Triển khai mục tiêu mới!!!!

Trong tháng 10/2016, NSB Security đã triển khai mục tiêu mới : Highlands Coffee tại Vincom Hạ Long, Quảng Ninh, nối tiếp chuỗi mục tiêu cửa hàng Highlands Coffee.

14572249_182801265494022_3008279403449032019_n

14485089_182801262160689_7954857759693239348_n

14492573_182801258827356_1451737306748849907_n

Copyright © 2015 NSB Security