Triển khai mục tiêu

28/5/2017, NSB triển khai thêm mục tiêu tại Hạ Long

z672996132891_af406dcb4d80a42dc6173a1b04c7e207

Copyright © 2015 NSB Security