Tuyển dụng

Tuyển 5 bạn làm bảo vệ tại khu công nghệ cao Láng Hòa Lạc
thu nhập từ 4-6 triêu/tháng
liên hệ Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ NSB
hotline 0962020550

Copyright © 2015 NSB Security