Tháng Tư, 2017

Khen thưởng nhân viên

(14/04/2017)

Nhân viên Trịnh Đình Phượng trao trả lại sản cho khách mất tại CT9 Victoria Văn Phú

Chi Tiết

Tuyển dụng

(10/04/2017)

DO NHU CẦU PHÁT TRIỂN VÀ MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHÚNG TÔI LIÊN TỤC TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN AN NINH…

Chi Tiết