Tháng Năm, 2017

Triển khai mục tiêu

(30/05/2017)

28/5/2017, NSB triển khai thêm mục tiêu tại Hạ Long

Chi Tiết

Tuyển dụng an ninh

(11/05/2017)

LIÊN TỤC TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN AN NINH LÀM TẠI HỆ THỐNG TÒA NHÀ VĂN PHÒNG, CHUNG CƯ, TRÊN ĐỊA…

Chi Tiết