Tuyển nhân viên an ninh làm việc tại địa bàn Hà Nội

(12/06/2017)

TUYỂN 2 BẠN LÀM BẢO VỆ TẠI HOÀNG QUỐC VIỆT TUYỂN 15 BẢO VỆ LÀM VIỆC TẠI MỸ ĐÌNH HÀ…

Chi Tiết

Triển khai mục tiêu

(30/05/2017)

28/5/2017, NSB triển khai thêm mục tiêu tại Hạ Long

Chi Tiết

Khen thưởng nhân viên

(14/04/2017)

Nhân viên Trịnh Đình Phượng trao trả lại sản cho khách mất tại CT9 Victoria Văn Phú

Chi Tiết

Tuyển dụng

(10/04/2017)

DO NHU CẦU PHÁT TRIỂN VÀ MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHÚNG TÔI LIÊN TỤC TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN AN NINH…

Chi Tiết